WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’. Als lactatiekundige IBCLC volg ik deze gedrags-code in mijn praktijk.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen,
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen,
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt,
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.