Persoonsgegevens

Als cliënt is het goed om te weten hoe ik in mijn praktijk met persoonsgegevens omga. Als lactatiekundige IBCLC moet ik kunnen aantonen dat een verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de belangrijkste beginselen. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid (verantwoordingsplicht). Hierbij houd ik mij aan de AVG wetgeving.

Beroepsprofiel

Alle informatie hieronder spreekt over de handelswijze van een lactatiekundige IBCLC, gebaseerd op o.a het beroepsprofiel van lactatiekundige IBCLC.

Klachten

Ben je ergens ontevreden over, of heb je een klacht over mijn zorg? Ik ga graag met je in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kan je de klacht niet bespreekbaar maken met mij, of wil je een onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kan je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar ik bij ben aangesloten om onvrede en klachten over mijn zorg te helpen oplossen. Heeft je de klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met jou op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kan je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op.

Geef je klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. Je kan ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet je niet welke klachtenprocedure voor jou geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg je mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Bronnen

Beroepsprofiel lactatiekundige IBCLC

Algemene informatie AVG wetgeving