Persoonsgegevens

Als cliënt is het goed om te weten hoe ik in mijn praktijk met persoonsgegevens omga. Als lactatiekundige IBCLC moet ik kunnen aantonen dat een verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de belangrijkste beginselen. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid (verantwoordingsplicht). Hierbij houd ik mij aan de AVG wetgeving.

Beroepsprofiel

Alle informatie hieronder spreekt over de handelswijze van een lactatiekundige IBCLC, gebaseerd op o.a het beroepsprofiel van lactatiekundige IBCLC.

Klachten

Natuurlijk hoop ik dat we het gesprek aan kunnen gaan, mocht je een klacht hebben. Ik ben daarnaast oook aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

Klachtenportaal Zorg

Bronnen

Beroepsprofiel lactatiekundige IBCLC

Algemene informatie AVG wetgeving